Digitalisatie

Alles wat u moet weten over de factuur (2)

In dit 2e deel gaan we dieper in op de geschiedenis en de wettelijke vereisten van de factuur.

Wat is de geschiedenis van de factuur? 

Van kleitabletten in Mesopotamië tot geautomatiseerde e-facturen in de 21e eeuw, de factuur heeft een lange weg afgelegd.

De invoering van de Belasting opde Toegevoegde Waarde (btw) in de jaren 60 had een aanzienlijke impact op de manier waarop facturen werden opgesteld en verwerkt. De btw, een vorm van indirecte belasting die wordt geheven op de verkoop van goederen en diensten, werd voor het eerst geïntroduceerd in Frankrijk in 1954 en daarna geleidelijk ingevoerd in andere Europese landen, waaronder België in 1971. De factuur is het document dat gebruikt wordt om de btwte berekenen. 

Welke verschillende soorten facturen bestaan er?

Er zijn verschillende soorten facturen, waaronder:

  • Standaardfactuur: voor reguliere transacties.
  • Creditnota: een factuur die een teruggave weergeeft.
  • Debetnota: een factuur die een extra betaling aanvraagt.

Hoelang moet ik een factuur bijhouden? 

In België is het verplicht om facturen 10 jaar te bewaren. Deze verplichting geldt zowel voor papieren als elektronische facturen en is bedoeld voor transparantie en controleerbaarheid in het geval van een belastingcontrole of juridische geschillen. Het is perfect wettelijk om een scan of een kopie van een originele factuur te archiveren zoalang de herkomst en integriteit van de factuur gewaarborgd is. Dankzij Billtobox worden jouw facturen in een wettelijk archief bijgehouden. 

Kan een factuur verjaren?

De verjaringstermijn van een factuur varieert afhankelijk van het type factuur. Voor zakelijke facturen (B2B) geldt doorgaans een verjaringstermijn van 10 jaar. Voor betalingsverplichtingen in een particuliere context (B2C) is de verjaringstermijn meestal 1 jaar. In sommige gevallen kan de verjaringstermijn echter anders zijn, bespreek dit met je accountant.

Wat is een elektronische factuur of e-factuur?

Een elektronische factuur, of e-factuur, is een factuur die in een gestructureerd elektronisch formaat wordt verzonden en ontvangen. E-facturen moeten voldoen aan specifieke wettelijke eisen om als rechtsgeldig document te worden beschouwd en zijn verplicht voor iedereen vanaf 1 januari 2026. Ze bieden voordelen zoals snellere verwerking, lagere kosten en minder kans op fouten in vergelijking met papieren facturen.

Wat is Hermes?

Hermes is een door de Belgische overheid aangeboden oplossing om de overgang naar elektronische facturatie voor bedrijven te vergemakkelijken. Het stelt bedrijven in staat om elektronische facturen naar al hun klanten te verzenden, ongeacht het voorkeursformaat van de klant. Hermes zorgt ervoor dat bedrijven voldoen aan de nieuwe e-facturatiemandaten terwijl het flexibel en gebruiksvriendelijk blijft. Met de opkomst van de verplichte e-facturaratie wordt verwacht dat Hermes zal uitdoven. 

Wat is Mercurius? 

Mercurius is het centrale platform van de Belgische overheid voor het verzenden en ontvangen van elektronische facturen (e-facturen) bij transacties tussen bedrijven en overheidsinstanties (B2G). Je kunt Mercurius het best vergelijken met een postkantoor waar alle facturen van de overheid toekomen en vanwaar ze verder verdeeld worden naar de verschillende overheden (federaal, regionaal, lokaal) en overheidsinstanties. 

Klaar om met Billtobox aan de slag te gaan?
Start je gratis proefversie vandaag nog.

Welcome to our Billtobox website! We, and third parties, use cookies on our websites. We use them to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. You can read more about our cookies and change your preferences by clicking on ‘Change my settings'. By clicking on 'Accept all cookies’, you agree to the use of all cookies as described in our  Privacy cookie policy.