Billtobox: najbrži način za e-fakturiranje

Zašto e-fakturirati?

Samoposlužni portal za e-fakture Billtobox omogućuje pripremu i slanje e-faktura lokalnoj mreži za e-fakturiranje te slanje međunarodnih e-faktura raznim državama EU-a i PEPPOL-u. Samoposlužno okruženje usmjereno je na mala i srednja poduzeća.

E-fakturiranje smanjuje broj koraka uključenih u tradicionalni proces fakturiranja što rezultira znatnom uštedom vremena pošiljatelja i primatelja. Slijedom toga, fakture se brže plaćaju. Ručno upravljanje i unos podataka svedeni su na najmanju moguću mjeru, a neuspjesi i pogreške se manje pojavljuju.

Najbrži i najjednostavniji način za e-fakturiranje je Billtobox!

Kako slati e-fakture?

1. Prijavite se i započnite.

Bez potrebe za ugovorom.

2. Izradite fakturu.

Samo se prijavite i ispunite podatke.

3. Postavite primatelja.

Unesite podatke o primatelju fakture i odaberite način dostave fakture.

4. Pošaljite e-fakturu.

Provjerite podatke fakture i odaberite mogućnost slanja. Brzo i jednostavno!

Priče o uspjehu

Marek Ilves, voditelj Odjela za razvoj poslovnog softvera Estonskog centra za usluge državne potpore

 

E-fakture su računovođama Centra za usluge državne potpore značajno skratile vrijeme obrade faktura kupnje. Čitkost stroja osigurava besprijekornu razmjenu podataka o fakturama među prodavačima i kupcima. Proces fakture kupnje jasniji je i jednostavniji za upravljanje.


 

Rainer Rohtla, izvršni direktor Grupe Via 3L

 

Prijelaz na e-fakturiranje je budućnost, a fakture u PDF-u ili na papiru će nestati. Što se prije upoznamo s novim rješenjima i počnemo ih upotrebljavati, to ćemo uspješnije krenuti prema budućnosti. Koristi se mogu mjeriti brojem utrošenih sati na unošenje faktura, kao i povećanjem prometa faktura unutar poduzeća.


 

 

Kadi Abro, glavni financijski direktor Jazz Pesulada

 

Poboljšala se brzina protoka faktura, posebno kod poduzeća na različitim lokacijama. Problematične fakture se ne gube, već se brzo obrađuju. Jednostavno je omogućiti revizorima pristup e-okruženju na zahtjev i nema potrebe za naknadnom verifikacijom faktura kupnje u PDF formatu.


 

 

Co-financed by the Connecting
Europe Facility of the European Union