Billtobox: най-бързият начин за електронно фактуриране

Защо да изберем електронно фактуриране?

 

Порталът за електронно фактуриране на самообслужване Billtobox Ви дава възможност да изготвяте и изпращате електронни фактури до Вашата локална мрежа за електронно фактуриране, международни електронни фактури до различни държави от ЕС и до PEPPOL. Средата за самообслужване е насочена към малките и средните предприятия.


Електронното фактуриране намалява броя на стъпките, включени в традиционния процес на фактуриране, което води до значителни икономии на време както за подателите, така и за получателите. В резултат на това, плащането на фактурите става по-бързо. Ръчната обработка и въвеждането на данни са сведени до минимум и вероятността за грешки е по-малка.


Billtobox е най-бързият и лесен начин за електронно фактуриране!

Как се изпращат електронни фактури?

1. Регистрирайте се и започвайте

Не се изисква договор.

2. Създайте фактура.

Просто влезте в профила си и попълнете данните.

3. Задайте получател. 

Въведете данните на получателя на фактурата и изберете метода на доставка на фактурата.

4. Изпратете електронна фактура.

Проверете данните във фактурата и натиснете бутона за изпращане. Бързо и лесно!

Истории на успеха


Марек Илвс, ръководител на Отдела за разработване на бизнес софтуер към Държавния център за предлагане на услуги на Естония


Електронните фактури значително съкращават времето за обработка на фактури за счетоводителите от Държавния център за предлагане на услуги. Машинната четивност гарантира безпроблемен обмен на данните по фактурите между продавач и купувач. Процесът на фактуриране при покупка е по-ясен и по-лесен за управление.


 

 

Райнер Ротла, Главен изпълнителен директор на Via 3L Group


Преходът към електронно фактуриране е бъдещето и фактурите на хартиен носител или PDF ще изчезнат. Колкото по-скоро се запознаем с новите решения и започнем да ги използваме, толкова по-успешно ще се придвижим към бъдещето. Ползите могат да бъдат измерени както с броя часове, които преди бяха необходими за вписване на фактури, така и с увеличението на оборота на фактурите в дружеството.


 

 

 


Кади Абро, Главен финансов директор на Jazz Pesulad


Скоростта на потока от фактури се е подобрила, особено за предприятия в различни градове. Оспорваните фактури не изчезват на нечие бюро, а се обработват бързо. Лесно е при поискване да се предостави достъп на одиторите до електронна среда и няма нужда от по-късна проверка на фактурите в PDF формат.


 

 

Co-financed by the Connecting
Europe Facility of the European Union