Tips om je tarief als freelancer te bepalen

01/04/2021

Hoe bereken jij je tarief als freelancer? Met de natte vinger? Het is belangrijk dat je een onderbouwde berekening maakt voor je je tarief bepaalt. Een goede prijszetting kan je zaak maken of kraken. We geven je dan ook graag wat tips mee om tot een juiste prijs te komen.

Billtobox freelancers

>> Boost met deze 7 tips jouw productiviteit als freelancer <<

Hou rekening met je uitgaven

Een goede vraag om van te vertrekken om je tarief te bepalen is: Welke kosten ga ik het komende jaar maken? Om die vraag te kunnen beantwoorden, maak je een overzicht van alle kosten die je het komende jaar als freelancer gaat maken.

Maak voor jezelf een duidelijke inventaris van je uitgaveposten zoals beroepskosten, sociale bijdragen en personenbelasting. Vergeet geen rekening te houden met kosten zoals huur, telefonie, internet, je wagen, verzekeringen en je boekhouder.

Als freelancer ben je verplicht bent om sociale bijdragen en belastingen te betalen op wat je verdient. Je houdt daardoor ongeveer de helft over van wat je factureert. Neem zeker een ruwe schatting van je nettojaarinkomen en die kosten mee in je verdere berekening. Voor de zekerheid kan je de kosten het best verdubbelen.

Hou rekening met de factoren die de prijs beïnvloeden

Er zijn enkele factoren die je in je achterhoofd moet houden bij het bepalen van een prijs. Doe je een opdracht voor een start-up, een kmo of een multinational? Die hebben namelijk vaak andere budgetten ter beschikking. Ook de bedrijfssector en de lengte van de opdracht hebben mogelijk een invloed op jouw prijs. Wat is jouw ervaring en hoeveel concullega’s zijn er voor jouw dienst?

Vergelijk je verwachting met de markt

Bekijk of jouw verwachting overeenkomt met de realiteit. Unizo publiceert jaarlijks een rapport waarin het de tarieven van freelancers vergelijkt. Daarin wordt een onderscheid gemaakt in types opdrachten, aangezien dat ook een invloed heeft op het gemiddelde tarief.

Billtobox Unizo freelancers

Praat zeker ook met andere freelancers. Let wel op dat je over gelijkaardige diensten praat.

Maak een jaarplanning op

Een belangrijke vraag die je jezelf moet stellen om een tarief vast te leggen is: Hoeveel verwacht ik te werken? Om een correcte prijs te bepalen, moet je een inschatting maken van het aantal uur dat je op een jaar kan en wil werken.

Wanneer ga je werken en hoeveel uren? Alles is afhankelijk van het type dienst dat je levert, maar denk zeker grondig na over een haalbare jaarplanning. Ben je van plan om op feestdagen te werken? Wil je een vakantieperiode inlassen? Is er een constante stroom aan projecten of zijn er hoog- en laagseizoenen? En ga je extra kosten aanrekenen als klanten een snelle oplevering vragen of weekendwerk willen?

Probeer voor jezelf een algemeen beeld te creëren van hoeveel uren je in een jaar zou kunnen factureren. De praktijk leert ons dat je als startende freelancer slechts de helft van die uren kan doorrekenen. Trek dus ook een ruime marge af van de uren die je ingeschat hebt.

Bereken je uur- of dagtarief

Als je alle factoren bepaald hebt, kan je de inschatting omzetten naar een berekening. Je kan daarbij kiezen voor een uur- of dagtarief.

Freelancer berekening

Interessant tools die je daarbij kunnen helpen zijn Prijs in-zicht van DC Flanders en de Uurtariefberekenaar van Unizo.

Evalueer je tarief

Bepaal hoe lang je de prijs die je net bepaald hebt wil aanhouden en wanneer je een evaluatie van je tarief wil inplannen. Waren je prijzen te laag of misschien net te hoog? Zijn de kosten tijdens de evaluatieperiode gestegen? Ben je vaak afgeweken van je tarief? Laat je prijs ook meegroeien met je ervaring.

Een nacalculatie is een belangrijke reflectie om je stroom aan inkomsten in evenwicht te houden. Nadat je een of meerdere projecten uitgevoerd hebt, bereken je of de ingeschatte kosten en de effectieve facturatie met elkaar overeenkomen. Daarvoor kan je de Nacalculatortool van Unizo gebruiken, die is specifiek gericht op freelancers.

>> Bekijk ook de e-gids voor ondernemers <<

Gerelateerde blogs